Extrémne krátky čas tréningu

Metóda je založená na veľmi účinnom precvičení celých hlavných svalových skupín súčasne, čo výrazne skracuje čas tréningu a prináša želané výsledky. Pri tomto cvičení zapájame rovnomerne do práce 90% svalstva, bez zaťaženia kĺbov a šliach.
K tomu navyše posilňujeme aj vnútorné brušné svaly, svaly ktoré držia chrbticu a svaly panvového dna.
Intenzitu regulujeme zvlášť pre všetky časti tela, na základe čoho je možné prispôsobiť tréning klientovi na mieru, podľa jeho cieľov a požiadaviek.


Efektívne budovanie svalstva

Dosiahnutie rýchlych výsledkov za krátky čas pri možnosti voľby budovania vybraných svalových skupín, alebo všetkých hlavných svalových skupín súčasne je výraznou prednosťou metódy.

Zvýšenie výkonu športovcov

Svalová sila, svalová rovnováha, výbušnosť, tzv. rýchla sila, potrebná pri výkone švihom, silná atletická postava predstavujú základy zvýšenia športového výkonu dosiahnuté vďaka tejto metóde.

Šetrný prístup k šľachám, kĺbom a chrbtici

Výnimočnou prednosťou metódy je efektívne a účinné budovanie svalstva, kondície, sily bez záťaže kĺbov, šliach a chrbtice.
Táto skutočnosť likviduje hornú vekovú hranicu trénujúcich klientov.

Bezpečné fungovanie

Používaná metóda je klinicky overená, bezpečná, veľmi efektívna a bez vedľajších účinkov.
Medzi tréningami je odporúčaná min. 48 hodinová prestávka na regeneráciu svalstva.
V záujme účinku sú potrebné pravidelné tréningy. 
Na dosiahnutie pozitívnych výsledkov má vplyv i správna životospráva.
Face Face       IBA Vy a trénerka

Pri každom tréningu je vždy prítomný tréner, ktorý sa venuje klientovi a spolupracuje s ním na dosiahnutí cieľov.