Sbody s.r.o. 

Bratislava

tel: 0918 762 522

e-mail: info@sbody.sk 

Mapa

Otváracia doba: pracovné dní od 9:00 do 17:00 

Objednávky prijímame na telefónnom čísle:  0918 762 522 alebo info@sbody.sk

Sbody s.r.o. 821 04 Bratislava, IČO: 46 295 852
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: SroVložka číslo:  74992/B