rehabilitácia

Tréningová metóda stimuluje atrofovaného svalstva po operáciách, po zraneniach končatín a chrbta. 

Efektívne budovanie svalstva - dosiahnutie rýchlych výsledkov za krátky čas pri možnosti voľby budovania vybraných svalových skupín, alebo všetkých hlavných svalových skupín súčasne je výraznou prednosťou metódy.
Môžeme aktivovať Vaše svaly aj pasívnom spôsobe t.j. v sede alebo v ľahu. 
Tréning je veľmi vhodný i k navráteniu telesnej i duševnej pohody  po pôrode. Používaná tréningová metóda pozitívne vplýva na metabolizmus, perilstatiku, prekrvenie tkanív, stabilitu a pohybovú koordináciu, čo má vplyv na posilnenie zdravotného stavu a telesnej i duševnej kondície.

Zlepšenie fyzického a psychického stavu

Výnimočnou prednosťou metódy je efektívne a účinné budovanie svalstva, kondície, sily bez záťaže kĺbov, šliach a chrbtice.
Táto skutočnosť likviduje hornú vekovú hranicu trénujúcich klientov.
Metóda svojim účinným pôsobením pomáha dosahovať výborné výsledky, ktoré majú pozitívny vplyv na sebavedomie a celkovú telesnú i duševnú pohodu a rovnováhu. Pomáha spomaliť proces starnutia a pozitívne pôsobí i na hormonálnu sústavu.

Bolesti chrbta

Odstránenie bolesti, eliminácia zdravotných problémov - posilnenie svalstva je predpokladom k odstráneniu častých príčin bolestí.  
Aplikáciou tréningovej metódy dochádza k spevneniu hlbokého chrbtového svalstva, čo sa prejaví v lepšom znášaní záťaže, úľavou od bolesti a najmä zlepšením držania tela. Metóda vo vybraných prípadoch zefektívňuje proces pooperačnej a popôrodnej rehabilitácie. Skracuje dobu rekonvalescencie a dobu dosiahnutia pohybového komfortu.

Inkontinencia

Inkontinencia je samovoľný, vôľou neovplyvniteľný, teda nedobrovoľný únik moču alebo stolice a, nie je to len problém starnutia. Problém sa vyskytuje u mužov i u žien. U žien môže hlavne počas menopauzy a po pôrode.
Tréning predstavuje jednoduchý a pohodlný spôsob, ako dostať potrebné svaly znovu do formy. Posilňujeme svaly, ktoré sú oporou močového mechúra. Metóda za krátky čas posilňuje svalstva panvového dna, čo pomáha proti inkontinencii.
Cvičenie sa využíva aj ako prevencia ochabnutia svalov panvového dna.

Bezpečné fungovanie

Používaná metóda je klinicky overená, bezpečná, veľmi efektívna a bez vedľajších účinkov.
Medzi tréningami je odporúčaná 36 až 48 hodinová prestávka na regeneráciu svalstva.
V záujme účinku sú potrebné pravidelné tréningy. 
Na dosiahnutie pozitívnych výsledkov má vplyv i správna životospráva.